Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Naast het netwerk van vertrouwenscontactpersonen bij de verschillende sportbonden, is er bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen. Zij doen de eerste opvang, maar bieden ook echt begeleiding. Zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Bedoeld voor slachtoffer, beschuldigde en mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht (zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon).

 

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.


Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk. Zij zijn bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport.

 

Vertrouwenscontactpersoon NWVG

Femmie Bathoorn luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. Femmie kan je helpen om een klacht in te dienen bij het bestuur of de politie. Maar gewoon even praten kan ook. Als echtgenote van onze vroegere voorzitter Bert Bathoorn kent Femmie onze vereniging door en door, maar doordat ze nu geen vaste functie meer binnen de NWVG vervult, kan ze zich onafhankelijk opstellen.


Het adres van Femmie Bathoorn is Hoofdstraat 11 in Roderwolde (9315 PA), tel. 050-5033322, mobiel 06-27378915, femmiebathoorn@hotmail.nl.

 

Vertrouwenscontactpersoon KNWU
Sinds 1 februari 2014 heeft de KNWU Mirjam Tuithof aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Mirjam is directiesecretaresse en sinds 1989 in dienst van de KNWU.

 

U kunt bij haar terecht als u denkt dat u slachtoffer bent of dreigt te worden van ongewenste omgangsvormen, als u hiervan beschuldigd wordt of getuige bent. Tijdens kantooruren is zij bereikbaar via 030–7513324 en buiten kantooruren via 06–30921013. Bij geen gehoor kunt een bericht achterlaten wanneer u bereikbaar bent, zodat Mirjam weet wanneer ze u terug kan bellen. U kunt haar ook een e-mail sturen (mirjam.tuithof@knwu.nl). Tevens is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport, zie hierboven.

Aankomende wedstrijden
geen wedstrijden gevonden
  • Facebook