Wedstrijdreglement Ronde van Groningen 7 maart 2015


1. De Ronde van Groningen wordt op zaterdag 7 maart 2015 georganiseerd door de NWV Groningen, welke tevens houder is van de KNWU-wedstrijdlicentie en de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze licentie, vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.

 

2. Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand 160 km bedraagt, kan worden deelgenomen door clubploegen van minimaal 4 en maximaal 6 renners van de categorieën elite-mannen en beloften.

 

3. De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en instructies van de KNWU.

 

4. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van:
-  de reglementen, bepalingen en instructies van de KNWU en de organisatie;
-  de te volgen route.

 

5. De wedstrijd wordt verreden in het kader en volgens de regels van de Clubcompetitie.

 

6. Het uitreiken van de (dubbele) rugnummers en kaderplaatjes vindt plaats vanaf 09.15 uur in de permanence welke is gevestigd in het Dorpshuis te Usquert, Schoolstraat 3. De rugnummers dienen door de ploegleider of diens gemachtigde te worden afgehaald bij de inschrijfbalie voor de ploegleidersvergadering, op vertoon van de geldige licentie van de deelnemers en de ploegleider. Na afloop van de wedstrijd worden de licenties tegen inlevering van de rugnummers en kaderplaatjes geretourneerd. Daarnaast dienen de namen en licentienummers van de ploegleiders, soigneurs en mecaniciens opgegeven te worden dmv de lijst beschikbaar gesteld door de KNWU.

 

7. De was-kleedgelegenheid  is  in het Dorpshuis te Usquert, Schoolstraat 3

 

8. De KNWU antidoping reglementen zijn van toepassing tijdens de wedstrijd. Verder is conform de Nederlandse wet, de Nederlandse antidoping wetgeving van toepassing. De antidoping controles zullen plaatsvinden in het Dorpshuis te Usquert, Schoolstraat 3

 

9. De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval (papier, schillen e.d.) in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren.

 

10. De juryvergadering vindt plaats om 10.30 uur in de permanence.

 

11. De ploegleidersvergadering vindt plaats om 10.00 uur in de perma¬nence. Hier ontvangen de ploegleiders tevens bescheiden voor de materiaal-/volgwagens.

 

12. De radio-communicatieapparatuur wordt uitgegeven vanaf 10.00 uur voor de permanence.

 

13. De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 11.45 uur verkrijgbaar bij de auto van de wedstrijdleider of bij de start.

 

14. De deelnemers stellen zich op in Raadhuisstraat te Usquert (9988 RE), op aanwijzing van de microfonist.

 

15. De start vindt plaats om 12.00 uur precies. Het tekenen van de presentielijst voor de start is verplicht. Dit kan vanaf een half uur voor de start in de nabijheid van de start op aanwijzing van de jury (artikel 1.2.088). De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar aangebrachte rugnummers. Het door de organisatie uitge-reikte kaderplaatje dient op de juiste wijze aan de fiets te zijn bevestigd.

 

16. Voor zover bevoegd en daartoe voorzien van de KNWU-strook en ontvanger, stellen de voertuigen in de volgerskaravaan zich op, in de Raadhuisstraat/Streeksterweg vanaf 200 meter achter de startstreep op aangeven van de organisatie/jury. Het meerijden in deze volgerskaravaan door niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen, na overleg met de wedstrijdleiding, door het begeleidende politiecorps worden verwijderd.

 

17. De bezemwagen (laatste wagen in de volgerskaravaan) is een bestelauto, waaraan voor de herkenbaarheid een bezem is bevestigd en is voorzien van een groene vlag.

 

18. Weggooien van bidons en andere voedingsmiddelen /verpakkingsmateriaal door renners of ploegleiders is niet toegestaan.

 

19. Op locaties, die gevaar kunnen opleveren, zal voor zover mogelijk, door de organisatie personen geplaatst worden met een rode vlag. De deelnemers dienen op de op deze wijze aangegeven locaties de uiterste attentie en voorzichtigheid te betrachten.

 

20. De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury en door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van deze aanwijzingen kan ten minste leiden tot een startverbod of uitsluiting van de wedstrijd.

 

21. De finish vindt plaats omstreeks 16.00 uur aan Havenweg te Uithuizen

 

22. De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na aankomst van de bezemwagen. Protesten kunnen direct na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de wedstrijdcommissarissen worden ingediend, die daartoe bereikbaar is in de juryvergaderruimte (zie art. 11) in het dorpshuis te Usquert.

 

23. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen betreffende renners of schade aan derden, voor, tijdens of na de wedstrijd overkomen.

 

24. Op de individuele uitslag is het prijzenschema G van de KNWU van toepassing. Tevens zijn er 3 ploegenprijzen voor de uitslag van het ploegenklassement.

 

25. Na afloop is er een huldiging, op het podium bij de finish op de Blink te Uithuizen, van de eerste drie renners van de wedstrijd, de leider van de KNWU clubcompetitie en de leider van het jongerenklassement. De prijsuitreiking vindt plaats in het Dorpshuis te Usquert, Schoolstraat 3.

 

26. Deelnemers, die niet op eigen kracht de wedstrijd kunnen beëindigen, mogen gebruik maken van de bezemwagen.

 

27. De route is aangegeven door witte pijlen op het wegdek; bij het ontbreken hiervan is de route rechtdoor, tenzij door een official en/of politie anders wordt aangegeven. In de gemeente Bedum is de route aanduiding dmv zwart/gele borden.

 

28. Op 0 km en 50 km vanaf de start en op 25 km, 20 km, 10 km, 5 km, 4 km, 3 km, 2 km, 500 m, 300 m, 250 m, 200 m, 150 m, 100 m en 50 m voor de finish worden de renners door middel van borden of aanwijzingen op het wegdek ingelicht over de verreden respectievelijk nog te rijden afstand. De laatste km wordt aangeduid door de rode driehoek (artikel2.3.005).

 

29. Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen of vinden sancties plaats tegen de betreffende deelnemer/begeleider.

 

30. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslissen, met betrekking tot de wedstrijd¬techni¬sche aangelegenheden, de wedstrijdcommissarissen en, met betrekking tot organisatorische aangelegenheden, de organisatie.

 

31. Ziekenhuizen in Groningen zijn:


-  UMCG te Groningen (9713 GZ), Hanzeplein 1, tel. 050-3616161
-  Martini Ziekenhuis te Groningen (9728 NZ), Van Swietenlaan 4, tel. 050-5245245
-  OZG locatie Delfzicht te Delfzijl (9934 JD), Jachtlaan 50, tel. 0596-644444
-  OZG locatie St. Lucas  te Winschoten  (9671 CX), Gassingel 18, tel. 0597-459111

Aankomende wedstrijden
geen wedstrijden gevonden
  • Facebook